- صحف نیوز – پایگاه خبری تحلیلی صحف نیوز - http://sohofnewsgil.ir -

بازگشت آگهی های خودرو به سایت های خرید و فروش

جواد جاوید نیا معاون فضای مجازی دادستانی :

قرار شد اتحادیه کسب و کارهای مجازی بهمراه اتحادیه خودرو سازوکاری ایجاد کنند تا قیمت پایه ای خودرو تعیین شود و سایت های خرید و فروش اینترنتی اجازه داشته باشند حدود قیمت ها را درج کنند و با ثبت آگهی ها به میزان ۵% بتوانند قیمت ها را افزایش یا کاهش دهند.

مالکیت آگهی دهنده باید مشخص شود و هر کسی نتواند بصورت دلخواه و بدون ضابطه آگهی بدهد و به افزایش قیمت التهابی بازار دامن بزند که احراز هویت بصورت موقت تهیه شده اما باید دائمی شود.